Hart- en Vaatziekten

In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan een cardiovasculaire aandoening oftewel hart- en vaatziekten. Hiermee is het één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Onderdeel van het zorgprogramma is het risicomanagement, waaronder de identificatie, diagnose en behandeling van risicofactoren bij hart- en vaatziekten wordt verstaan. Risicofactoren voor hart -en vaatziekten zijn onder andere:

  • leeftijd,
  • leefstijl
  • hoge bloeddruk
  • voedingsgewoonten
  • hart- en vaatziekten in de familie.

Zorgprogramma

De zorgverleners in Houten willen u zorg op maat bieden. Daarvoor heeft Zorg in Houten het zorgprogramma Hart- en Vaatziekten ontwikkeld. Het zorgprogramma is gericht op het behandelen van patiënten met een cardiovasculaire aandoening en het voorkomen hiervan bij risicogroepen. Tijdens dit zorgprogramma wordt u begeleid door ons zorgteam bestaande uit een huisarts, fysiotherapeut, diëtist, apotheek,psycholoog en praktijkondersteuners. Binnen dit zorgteam werken de zorgverleners samen en wisselen (alleen met uw instemming) informatie uit om zo een goed zorgprogramma samen te stellen.

Deelname

In overleg met uw huisarts wordt de indicatie gesteld om deel te nemen aan dit zorgprogramma.