Diabetes

Diabetes Mellitus (DM) is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie in het lichaam is verstoord. Dit kan komen doordat het hormoon ‘insuline’ volledig ontbreekt in het lichaam (type 1) of doordat insuline niet voldoende aanwezig is of niet functioneert (type 2). DM type 2 komt steeds vaker voor bij jongere mensen en wordt onder andere bepaald door de genetische aanleg voor de ziekte. Daarnaast zijn overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging belangrijke oorzaken voor diabetes. Van alle diabetespatiënten lijdt ongeveer 90% aan DM type 2.

Diabetes Mellitus type 2 kan op den duur leiden tot ernstige complicaties doordat de ziekte schade veroorzaakt aan kleine en grote bloedvaten. Deze schade aan de bloedvaten kan o.a. leiden tot ziekte van grotere bloedvaten rondom het hart en de hersenen en ziekte van kleine bloedvaten in de nieren. Hierdoor wordt de kans op een hartinfarct, hersenbloedingen en/of nierfalen vergroot. Door de diversiteit aan mogelijke complicaties is het behandelen van patiënten met DM type 2 complex.

Zorgprogramma

De zorgverleners in Houten willen u zorg op maat bieden. Daarvoor heeft de stichting Zorg in Houten het zorgprogramma Depressie ontwikkeld. Tijdens dit zorgprogramma wordt u begeleid door ons zorgteam bestaande uit een huisarts, psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, apotheek en praktijkondersteuners. Binnen dit zorgteam werken de zorgverleners samen en wisselen (alleen met uw instemming) informatie uit om zo een goed zorgprogramma samen te stellen.

Deelname

In overleg met uw huisarts wordt de indicatie gesteld om deel te nemen aan dit zorgprogramma.