Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij de patiënt wordt belemmerd in zijn of haar functioneren. In Nederland krijgt 1 op de 7 volwassen ooit een depressie. Er bestaat niet één oorzaak voor depressies en het is zeer lastig te voorspellen wie uiteindelijk een depressie krijgt. Wel zijn er bepaalde risico’s die de kans op een depressie verhogen, zoals individuele kwetsbaarheid en bepaalde levensgebeurtenissen. De periode waarin iemand depressief is wordt een depressieve episode genoemd. Zo’n episode duurt gemiddeld acht maanden, ook zonder behandeling. De exacte duur van de depressie verschilt echter per persoon en is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Daarnaast is de ernst van de aandoening, in combinatie met de duur, bepalend voor de invloed die een depressie heeft op het sociale leven van de patiënt.

Zorgprogramma

De zorgverleners in Houten willen u zorg op maat bieden. Daarvoor heeft de stichting Zorg in Houten het zorgprogramma Depressie ontwikkeld. Tijdens dit zorgprogramma wordt u begeleid door ons zorgteam bestaande uit een huisarts, psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, apotheek en praktijkondersteuners. Binnen dit zorgteam werken de zorgverleners samen en wisselen (alleen met uw instemming) informatie uit om zo een goed zorgprogramma samen te stellen.

Stepped Care

Door de toepassing van de “stepped care” (getrapte zorg) methode wordt pas begonnen met een meer intensieve behandeling wanneer een lichte behandeling niet voldoende effectief is. Hierdoor ontvangt u nooit een zwaardere behandeling dan noodzakelijk is. Indien de aard van de klachten zo ernstig zijn, dan kan ook direct gestart worden met een intensiever programma. Op deze wijze beoogt de stichting Zorg in Houten ‘zorg op maat’.

Deelname

In overleg met uw huisarts wordt de indicatie gesteld om deel te nemen aan dit zorgprogramma.