Astma

Astma kent in Nederland meer dan 500.000 patiënten. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Bij astmapatiënten leidt dit tot kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. Naast de lichamelijke ongemakken van astma, heeft de ziekte ook effect op het psychisch en sociaal functioneren van patiënten. Astma is doorgaans goed te behandelen. De behandeling bestaat onder andere uit: stoppen met roken, beweegprogramma’s, het verminderen van allergische prikkels en medicatie.

Zorgprogramma

De zorgverleners in Houten willen u zorg op maat bieden. Daarvoor heeft Zorg in Houten het zorgprogramma Astma ontwikkeld. Tijdens dit zorgprogramma wordt u begeleid door ons zorgteam bestaande uit een huisarts, psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, apotheek, longverpleegkundige en praktijkondersteuners. Binnen dit zorgteam werken de zorgverleners samen en wisselen (alleen met uw instemming) informatie uit om zo een goed zorgprogramma samen te stellen.

Deelname

In overleg met uw huisarts wordt de indicatie gesteld om deel te nemen aan dit zorgprogramma.