Angst

In Nederland lijdt naar schatting ongeveer 1 op de 8 mensen jaarlijks aan een angststoornis. Daarnaast ontwikkelt elk jaar 3.1% van de volwassen bevolking (18 tot 65 jaar) voor het eerst een angststoornis. De angststoornissen variëren van veelvoorkomende specifieke fobieën (bijvoorbeeld vliegangst of angst voor spinnen) tot stoornissen die het sociale en beroepsmatig functioneren beperken (zoals Post Traumatische Stress stoornissen).

Zorgprogramma

De zorgverleners in Houten willen u zorg op maat bieden. Daarvoor heeft de stichting Zorg in Houten het zorgprogramma Angst ontwikkeld. Tijdens dit zorgprogramma wordt u begeleid door ons zorgteam bestaande uit een huisarts, psycholoog, fysiotherapeut, apotheek en praktijkondersteuners. Binnen dit zorgteam werken de zorgverleners samen en wisselen (alleen met uw instemming) informatie uit om zo een goed zorgprogramma samen te stellen.

Stepped Care

Door de toepassing van de “stepped care” (getrapte zorg) methode wordt pas begonnen met een meer intensieve behandeling wanneer een lichte behandeling niet voldoende effectief is. Hierdoor ontvangt u nooit een zwaardere behandeling dan noodzakelijk is. Indien de aard van de klachten zo ernstig zijn, dan kan ook direct gestart worden met een intensiever programma. Op deze wijze beoogt de stichting Zorg in Houten ‘zorg op maat’.

Deelname

In overleg met uw huisarts wordt de indicatie gesteld om deel te nemen aan dit zorgprogramma.