Patiënttevredenheidsonderzoek

In 2012 is Medisch Centrum Schalkwijk gestart met het onderzoek “Eerstelijns zorgcentra door cliënten bekeken’.  Het onderzoek is opgesteld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV en Medisch Centrum Schalkwijk. Doel van dit onderzoek is te werken aan een betere kwaliteit, door te luisteren naar de mening van cliënten over de kwaliteit van de geleverde zorg.

In januari 2013 is, onder leiding van vertegenwoordigers van het Landelijk Patiëntenplatform de uitslag van de vragenlijsten besproken door een patiëntenpanel en de zorgverleners van het centrum. Medisch Centrum Schalkwijk scoorde op de meeste items ruim boven het gemiddelde met een 8,5 en is erg trots op de wijze waarop de patiënten hen waarderen. Het verbeterplan richt zich het komende jaar vooral op de communicatie omtrent de aanwezigheid van de hulpverleners in het centrum. Dit zal gebeuren door gebruik te maken van de narrow casting in de wachtkamer, de website, foldermateriaal en de lokale pers.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Wouter van Steenis (r), huisarts in Medisch Centrum Schalkwijk heeft het NCPF–certificaat in ontvangst genomen, zoals op de foto te zien is. Hiermee toont de NPCF haar waardering  voor alle medewerkers van het centrum, die vanuit de patiënt willen denken en handelen.

Bent u geïnteresseerd in het hele rapport, klik dan hier.

Eind 2013 zijn enkele patiënten wederom gevraagd om hun mening te geven over de toegankelijkheid en de openingstijden van het Medisch Centrum. Het onderzoek werd uitgevoerd door Amicura, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek binnen de zorgsector. De resultaten laten wederom zien dat de patienten erg tevreden zijn.

Bekijk hier het onderzoek over de toegankelijkheid en openingstijden.