Patientervaringsonderzoek 2015

Afgelopen september is het patiëntervaringsonderzoek in het Medisch Centrum Schalkwijk gehouden. Door middel van wachtkamerinterviews is van een aantal bezoekers hun mening gevraagd over de zorg in het Medisch Centrum en de samenwerking tussen onze zorgverleners.

Dit onderzoek is een verdieping op het eerdere onderzoek dat in 2014 gehouden werd. Toen is op basis van een online vragenlijst de mening gevraagd over zaken als openingstijden, bereikbaarheid, samenwerking en doorverwijzen en werd ons centrum beoordeeld met een 8. Aan de hand van de resultaten hebben wij het afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd.

Bij het huidige onderzoek zijn deelnemers tijdens de wachtkamerinterviews onder andere bevraagd over thema’s als gegevensuitwisseling, aanspreekpunt in de behandeling en de samenwerking binnen het centrum.

De deelnemers gaven aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking in het centrum, waarbij er veel overleg plaatsvindt tussen de verschillende zorgverleners. Dit leidt tot betere adviezen en een snellere behandeling. Daarnaast is het voor vrijwel iedereen duidelijk wie het aanspreekpunt is in de behandeling. Veelal is dit de huisarts, maar soms ook andere disciplines. Tot slot gaven bijna alle deelnemers aan het belangrijk te vinden dat gegevens worden gedeeld in het belang van hun behandeling en gaan zij ervan uit dat dit op een verantwoorde manier gebeurt.

De onderzoeksresultaten geven aan dat wij op de goede weg zijn om de best mogelijke zorg te leveren. Als Medisch Centrum blijven wij echter streven naar het constant verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Naast de positieve reacties geeft het onderzoek ons ook aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Zo zal er aandacht blijven voor het verder optimaliseren van de samenwerking tussen onze zorgverleners en proberen wij de voorlichting te verbeteren over hoe wij omgaan met gegevensuitwisseling en wanneer dit van toepassing is.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neemt u dan contact op met de locatiemanager Ruud Beukers via 06 83 22 96 22.