Patiëntervaringsonderzoek 2017

In juni 2017 is er in het centrum een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van het centrum naar de openingstijden van het centrum en de telefonische bereikbaarheid.
Het MCS is elke werkdag altijd geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Deze openingstijden gelden in ieder geval voor de huisartsen, ook de andere disciplines zijn aanwezig en beschikbaar op deze tijden.

Door het MCS zijn in totaal 100 kaarten uitgedeeld aan de bezoekers van het centrum. Daarvan zijn er 56 retour ontvangen, een respons van 56%.
Een overgrote meerderheid van 84% ervaart geen problemen en is tevreden met de huidige openingstijden van 8.00 tot 17.00 uur. Van de geënquêteerden geeft 16% aan soms behoefte te hebben om buiten deze tijden het centrum te bezoeken. Het centrum overweegt om 2018 door middel van continue meting nagaan waar deze behoefte van de bezoekers precies ligt zodat gericht gekeken kan worden waar verruiming van de openingstijden wenselijk is.
Bij de telefonische bereikbaarheid geeft 89% aan geen problemen het hebben ervaren met de bereikbaarheid.

Wij danken u voor uw deelname aan het onderzoek! Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neemt u dan contact op met de locatiemanager Ruud Beukers via 06 83 22 96 22.