Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Meld het ons!

Waarom een klachtenprocedure?

Een goed en prettig contact tussen u als patiënt en de praktijken in Medisch Centrum Schalkwijk vinden wij erg belangrijk. Gelukkig verlopen deze contacten meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen, bijvoorbeeld over de samenwerking tussen de diverse praktijken of over het gebouw.

Wij hebben liever dat u klachten bij ons meldt, dan dat u er mee rond blijft lopen. Wij nemen uw klacht serieus en willen graag met u een oplossing vinden. We trekken ook lering uit uw klacht, zodat we u in de toekomst nog betere zorg kunnen bieden.

Hoe dient u een klacht in?

 • Over de praktijken

  In het Medisch Centrum Schalkwijk zijn meerdere praktijken gevestigd, bijvoorbeeld de huisarts of de fysiotherapeut. Indien u een klacht heeft over een praktijk, dan kun u de betreffende praktijk daar natuurlijk op aanspreken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de praktijk. Op de website van de praktijk vindt u meer informatie over het (schriftelijk) indienen van een klacht.

 • Over het gebouw en de samenwerking

  Wilt u een klacht indienen over het gebouw of de samenwerking tussen de praktijken in het Medisch Centrum Schalkwijk, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencoördinator Ruud Beukers. Hiervoor maakt u gebruik van het onderstaande contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie van de klachtencoördinator.

  Komen we er samen niet uit?
  Soms wilt u de klacht niet direct met ons bespreken of komen we er samen niet uit. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Dit is een onafhankelijk geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

  De klachtenfunctionaris zoekt met u samen naar een oplossing en kan zo nodig bemiddelen. Als de bemiddeling niet is geslaagd kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie. Bij deze geschillencommissie zijn wij aangesloten en zij zullen een bindende uitspraak doen. Meer informatie vindt u op de website van SKGE.

Hoe gaat het verder?

Wij doen uiteraard ons uiterste best uw klacht naar ieders tevredenheid af te ronden.
Wij proberen binnen 30 dagen uw klacht af te handelen, maar nemen meer tijd als dat voor u en ons nodig blijkt.

Klachtenformulier

Voornaam:

Achternaam*:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon

Email*:

Uw klacht*:

* verplicht